Avlis legal

Política de Privadesa i Condicions del Servei
Informació Legal
En compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), [Consulting MS], d’ara endavant l’ENTITAT facilita a continuació les seves dades registrals:
• Propietari / Titular de la pàgina web: Consulting MS
• CIF/NIF: Magalí Ruiz Trubat (77912639R) / Sílvia Martí Bosch (79295155X)
• Domicili Social: Avinguda Reis Catòlics nº 9, 5º 1ª 17800 (OLOT) Girona

Àmbit i funcionament
Les presents Condicions Legals s’apliquen a la exposició de tots els serveis oferts per l’ENTITAT a través de la seva pàgina Web.
La utilització per part del Client dels serveis pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions que estaran disponibles al moment de realitzar la comanda a través de la pàgina Web. Per això és convenient que el Client llegeixi atentament aquestes Condicions Generals.
Si el Client selecciona l’opció “Accepto la política de privadesa i les condicions del servei” es considerarà que les entén i que les accepta plenament. Per contra si el Client no accepta les condicions conclourà la relació i no comportarà cap tipus d’obligació per part del Client.

Normativa i compliment
L’ENTITAT informa als usuaris del seu lloc web sobre la seva Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals, d’acord amb la Llei 15/1999 de 13 Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable, amb la finalitat que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls sol·licitin en el site.

Voluntarietat – Obligatorietat
A través del seu Web, l’ENTITAT no recollirà cap informació sobre persona tret que aquesta, voluntàriament, decideixi proporcionar-la-hi (per exemple, a través dels formularis de contacte).
Propietat de les dades. Dret de cancel·lació, rectificació i oposició
Així mateix, en compliment de la llei enumerada anteriorment, se li informa que les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer de l’ENTITAT per a la contestació de les consultes realitzades a través del formulari de contactes, que l’ENTITAT posa a la disposició dels seus clients a través d’aquest lloc web.
Els clients que adquireixin i s’hagin donat d’alta en el servei online de gestió de comandes atorguen el seu consentiment exprés per a la prestació i tractament de les dades necessàries per prestar aquest servei i per poder rebre comunicacions comercials relacionades amb els serveis que es presten en l’entitat.
Un. té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar per escrit dirigit a l’ENTITAT, responsable del fitxer, amb domicili en …

Seguretat en el tractament de les dades
L’ENTITAT ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s’exigeixen, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reial decret 1720/2007, Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades en el site. No obstant això, l’usuari és conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Contrasenyes, ús i responsabilitat
El Client haurà de protegir la confidencialitat de les contrasenyes i dels noms d’usuari que l’ENTITAT li faciliti i assumir plena responsabilitat pel seu propi ús, i el de tercers, de La seva contrasenya o Compte. Vostè és l’únic responsable de qualsevol i de totes les activitats (incloent el mal ús) que es produeixin sota La seva contrasenya o Compte. Vostè acorda notificar a l’ENTITAT de forma immediata quan tingui coneixement de qualsevol ús no autoritzat del seu Compte o qualsevol altre incompliment de seguretat del que Vostè sigui conscient. De tant en tant, el personal de suport de l’ENTITAT poden entrar en el Servei amb La seva contrasenya per mantenir o millorar el Servei, incloent la facilitació d’ajuda en temes tècnics. Mitjançant el present documento Vostè admet i consent aquest accés.

Exempció de responsabilitat
El lloc web de l’ENTITAT conté enllaços a altres llocs web que es consideren de gran relavancia o interès. L’ENTITAT no és responsable de les polítiques de privadesa o de contingut d’aquests llocs web.
No es garanteix que els aspectes funcionals del lloc es trobin lliures d’error, o que el servidor que ho fa disponible a l’usuari es trobi lliure de virus o qualsevol un altre component de caràcter nociu. L’ENTITAT no serà responsable del dany directe, indirecte, previst o imprevist, o qualsevol un altre, que provoqui al sistema de tractament de la informació de l’usuari, a l’usuari o a tercers, l’ús del lloc web i els seus serveis.

Garanties
L’ENTITAT atorga les garanties pròpies dels productes servits.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets i propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina Web de l’ENTITAT corresponen en exclusiva a l’ENTITAT, tret que s’indiqui una altra titularitat. La reproducció, distribució o transformació no autoritzades de tals continguts constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’ENTITAT o del titular dels mateixos, i podran derivar en les corresponents accions judicials o extrajudicials per a l’exercici dels seus drets.

Cookies i IPS
L’Usuari accepta l’ús de cookies i seguiments de IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

L’entitat no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest Lloc web o missatges de correu electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten irrevocable i incondicionalment a la competència exclusiva de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell per resoldre tot conflicte o qüestió que sorgeixi o estigui relacionat amb aquest acord.