Protecció de dades

Als efectes previstos en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de Consulting MS
La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris, que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l’entitat.
Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, per la qual cosa el seu no emplenament suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior. Un. Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça d’e-mail: info@consulting.ms